Fylkesvaraordførar Jenny Følling (Sp) frå Gaular er vald til ny styreleiar for Innovasjon Norge si fylkesavdeling i Sogn og Fjordane. Dette skjer berre dagar etter at Følling også vart vald til ny fylkesleiar i KS.

Ho tek over det mektige vervet etter pensjonert Høyanger-ordførar Kjartan Longva (Ap).

Totalt kjem tre nye medlemmer inn i styret som i alt består av sju personar:

  • Jenny Følling, 49 år, politikar
  • Knut Eikeland, 44 år, bedriftsrådgjevar
  • Hilmar Høl, 42 år, industriarbeidar
  • Stig Oldeide, 57 år, fiskebåteigar
  • Brit Brækhus, 45 år, bonde
  • Bente Nesse, 55 år, verftsdirektør
  • Lindis Alme, 53 år, dagleg leiar