Ein milliard billegare?

Illustrasjon

Illustrasjon Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Nye tal gir bruforkjemparane blod på tann

DEL

Lokale nyheiter - 5 kr for 5 veker

Ei ny moglegheitsstudie syner at Nordfjordbrua (ved Anda-Lote) kan byggjast for om lag 1,9 milliardar med flytebruteknologi, i staden for hengjebru som det tidlegare har vore snakk om. Dette er 1 milliard mindre enn det som tidlegare har vore lagt til grunn, skriv selskapet Nordfjordkryssing AS i ei pressemelding.

2,1 mrd i bompengar

Nye berekningar syner eit høgare brukarfinansieringsgrunnlag enn tidlegare berekna. Dette på grunn av auka trafikkmengd og oppdatert modellverktøy frå dei statlege transportetatane. Med ferjetakst pluss 40 prosent påslag vil ein følgje nye tal frå Sivilingeniør Helge Hopen AS kunne finansiere heile 2,1 mrd i bruinvesteringar med bompengar

Jublar

– Dei nye rapportane er gledelege, og forsterkar konklusjonen i den ferske kvalitetssikringsrapporten frå Terramar om at ein mindre korridor for E39 over Nordfjorden er den i særklasse mest framtidsretta og samfunnsøkonomisk beste løysinga, seier styreleiar i bruselskapet Nordfjordkryssing AS, Nils R. Sandal.

Samfunnsøkonomi

Kvalitetsrapporten, som er forkorta KS1, er utarbeidd av Terramar AS for Finansdepartementet og Samferdsledepartementet. Den gir ei klar tilråding om å leggje E39 i midtre trasé gjennom Nordfjord.

– Konklusjonen i KS1-rapporten om overlegen samfunnsøkonomisk effekt av i bru over Nordfjorden i midtre er ikkje overraskande. Systematikken og modellbruken i rapporten er likevel banebrytande, og gir godt grunnlag for å vurdere veginvesteringar i Norge, seier Nils R. Sandal.

Fylkestinget vedtok i januar i år å tilrå ei bru over Nordfjorden i mindre, og dette meiner Sandal at rapporten no har gitt ytterlegare fagleg støtte for.

Artikkeltags