Ei 24 år gammal kvinne og den 20 månader gamle guten hennar døydde av skadene dei fekk i brannen i eit bustadkompleks i Steinavegen i Førde måndag ettermiddag.

Det stadfestar politiet i Førde på vegner av Haukeland universitetssjukehus overfor Firda.no onsdag ettermiddag.

Kvinna, som kjem frå Sri Lanka, skal ha blitt erklært død seint tysdag kveld. 1-åringen tidleg onsdag morgon.

Vart funnen medvitslaus

Politiet fekk melding om brannen klokka 15.38 måndag ettermiddag. Då brannmannskapa ankom staden var både kvinna og barnet alt redda ut av bygningen av heltemodige naboar.

Dei hadde funne begge liggjande medvitslause i leilegheita si i Mølletunet, ein bygning som i alt husa 27 asylsøkjarar frå ulike land.

Dei to hadde alvorlege brannskader og vart først sendt til Førde sentralsjukehus, kor dei raskt vart overført til brannskadeavsnittet ved intensivavdelinga på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Tilstanden har heile tida blitt karakterisert som kritisk.

Faren til den 20 månader gamle babyen er kurdisk asylsøkjar. Han skal vere orientert om hendinga og på veg til Førde.

Veit brannårsaka

Ytterlegare tre andre personar vart sendt til sjukehus etter brannen. Ingen av desse skal ha fått alvorlege skader.

Politiet etterforskar brannen, og har gjennomført gransking av brannstaden og fleire vitneavhøyr. Dei skal ha funne fram til brannårsaka, men avventar førebels å gå ut med meir informasjon.