Gå til sidens hovedinnhold

112 kg kvikksølv skal rett i fjorden

Artikkelen er over 6 år gammel

Har ikkje testa kor mykje som vil løyse seg opp i sjøvatnet.

I eit lesarbrev i Firda i dag skriv Anne-Line Førsund Thingnes at seks millionar tonn gruveslam årleg tilsvarer eit utsleppe 2352 tonn tungmetall og 3650 tonn kjemikaliar. Av tungmetalla er 112 kg kvikksølv, 445 tonn bly, 332 tonn kopar, 251 tonn nikkel, og 1234 tonn sink.

Tonnevis av gift

- Eg har fått dyktige folk til å rekne over, og det viser seg at tala er rette. Dette vil dei altså sleppe ut i fjorden vår, tonnevis av svært giftige tungmetall og kjemikalier, seier Thingnes Førsund.

- Men desse tungmetalla kjem jo i form av at dei er bestanddelar i steinstøv. Det kan vel ikkje samanliknast med om det vart slept ut i rein form?

Har ikkje testa slam

- Vi veit ikkje kor mykje av det som blir løyst opp i vatnet. Den einaste testen av det i samband med konsekvensutgreiinga, er at dei gjorde eit forsøk med finmalt steinstøv frå ei steinblokk teken rett ut av Engebøfjellet. Men det slammet som faktisk skal sleppast ut i fjorden, er jo støv som er behandla med ei rekke kjemikalier som nettopp har til hensikt å løyse metall ut frå steinen.

Til å løyse opp titanoksydet og skilje det ut frå steinstøvet vil det kvart år bli brukt 1200 tonn svovelsyre, 1000 tonn natriumsilikat, 1000 tonn fosforsyreesterar og 360 tonn karbonsyre – som også endar i fjorden.

Firda sende torsdag sjefgeolog Mona Schanche i Nordic Mining ein epost der vi stilte følgjande spørsmål:

- Så vidt vi kan sjå er forsøka basert på finmalt, uprosessert steinstøv rett frå Engebøfjellet. Er det gjort analyser på reell, prosessert gruveavgang?

Svaret vi fekk var:

Uproblematisk

«Prøven av nedmalt eklogitt ble i utgangspunktet vurdert til å være konservativ i forhold til innholdet av tungmetaller siden det er kjent at sulfider følger produktstrømmen, altså havner i rutilkonsentratet. I avgangen vil derfor innholdet av tungmetaller være lavere. Uansett er nivået så lavt at det regnes som uproblematisk. På bakgrunn av dette er det ikke gjort spesifikke studier av hvor tungmetallene sitter, men det forventet at de kan sitte både i silikatmineralene og i sulfidene. Generelt er det slik at tungmetaller som sitter i silikatmineraler i mindre grad kan lekke ut enn hva som er tilfellet for sulfider som kan gjennomgå oksideringsprosesser. Videre er det kjent at oksideringsprosesser er mindre aktive når masser ligger under vann enn på land hvor tilgang på oksygen gjør at oksyderingen går raskere.

Innafor Klif-krav

- Ser du på miljømyndighetenes veileder for tildekkingsmasser så er det slik at ved lave nivåer av tungmetaller (Engebøavgangen ligger lavere enn disse grenseverdiene) så anses det ikke som nødvendig å gjøre nærmere undersøkelser av utlekkingspotensial.

- For Engebøavgangen ble det på samme måte ikke vurdert som nødvendig med nærmere undersøkelser av forhold knyttet til tungmetaller på grunn av at innholdet i utgangspunktet er svært lavt.

Kommentarer til denne saken