Geir Opseth vil ha betre vilkår for flyselskapa

Førde industri- og næringssamskipnad (FINS) meiner avgiftsnivået for innanlandsreiser med fly er øydeleggande for distrikta. No vil dei samle andre næringsorganisasjonar til kamp for lågare avgifter.