NHO meiner nordmenn må tole nokre naturinngrep for å løyse klimakrisa

Av

NHO-direktør Ole Erik Almlid meiner at Noreg ikkje kan stanse moglegheitene til å løyse klimautfordringane ved å seie nei til inngrep i naturen.