Fylkesrådmannen seier nei til vindkraft: – Miljøverknadane er store og lokalsamfunna får lite att

Fylkesrådmann Tore Eriksen rår fylkesutvalet til å seie nei til dei store planane om vindkraftutbygging i Sogn og Fjordane.