Vil ikkje svare på kvar vindkrafta kan komme

Vindkraftselskapa vil ikkje gå ut med kvar dei mest aktuelle områda ligg, men lovar god tid til diskusjon før eit nytt vindkraftprosjekt er ein realitet.