Lokka vindkraft-grunneigarane med ekstra pengar om dei skreiv under raskt

Fred Olsen Renewables lokka med ein «hurtigsvarspremie» for å få grunneigarar til å skrive raskt under på avtale om vindkraftverk.