Stig fekk servert fire kraftsalver på vindkraftmøte: – De må gjerne irritere dykk over systemet

Stig Svalheim frå SFE stod åleine om å forsvare utbygginga av vindkraft på Lutelandet under eit folkemøte i Fjaler måndag kveld. Føremålet til arrangørane var å synleggjere negative konsekvensar ved vindturbinane.