I nær ein halvtime dreiv det hageavfall ned Jølstra, der mykje samla seg i området Flugelona nedanfor Jølstraholmen. Video: Idar Stadheim