Varslar 1000-års stormflo: I natt kan det blir opp til ein meter høgare vasstand enn vanleg

I natt kan vasstanden bli 80 til 100 centimeter over tidevasstabellen. Det kan føre til skadar på bygg og båtar.