November smadrar rekordar: Her har det ikkje vore så tørt på 119 år!

Sunnfjord og Sogn har hatt unormalt lite nedbør denne månaden. – Gamle tørkerekordar blir slått i år.