Melder seg ut av Venstre etter varaordførarbråk

Eivind Husabø vil ikkje lenger vere medlem av Venstre. Prosessen kring det valtekniske samarbeidet der Jenny Følling vart varaordførar vart siste dropen.