Arle bygde veg utan løyve

Arle Hjelmeland og ein hyttenabo laga grusveg i hyttefeltet. Det var ikkje heilt etter lova.