Søket etter bilen i Jølstravatnet er avslutta

Politiet fann ingen spor som gav grunnlag for å fortsette.