Har motteke 662 familievaldssaker på fem år

Artikkelen er over 3 år gammel

FYLKET: No får snart dei valdutsette eit eige mottak der dei kan få eigna hjelp.