Senterpartiet rett i møte med Høgre

Fleire parti i møte på eit kontor i Lotteri- og stiftelsestilsynet sine lokale.