– Løn har ikkje vore tema

Olve Grotle (H) har blitt anklaga for å kjøpe seg ordførarvervet ved å gje Jenny Følling (Sp) full stilling. Grotle meiner kritikken bommar.