Sjå kven som stiller til val i din kommune

Alle vallistene er no klare. I oversikten under finn du namn på alle som stiller til val i Vestland fylke og i Firda sine dekningskommunar.