Gav seg etter sju timar med forhandlingar

Ap og Sp har framleis mål om å finne ei løysing saman, men klarte ikkje å komme i mål tysdag.