– Ei folkeavrøysting ville ha rive Kinn i fillebitar

Arbeidarpartiet var samde med Senterpartiet om alt, heilt til kravet om folkeavrøysting kom på bordet. No har Teigen og co. avslutta samtalane med Senterpartiet.