I veljarhjelpa vår var det fram til og med 30. august 1448 brukarar som har svart på spørsmålet om nettleige. Fordelinga ser du nedanfor.

Om du vil finne ut kven som støttar kravet, kan du prøve veljarhjelpa vår her eller lese artiklane nedanfor.