Vind på 38,7 meter i sekundet på Rugsundbrua: – Folk trassar stenginga og køyrer over brua

– Eg kjenner det tek tak i bilen berre her eg står no, så dei tok ein stor risiko ved å køyre over, seier Chris Nitter (32).