Mannen som blei treft av 100 kilos stein er framleis på sjukehus

Politiet skal no i gang med å granske arbeidsulykka som skjedde under tunnelarbeid på Moskog.