Fellingsløyvet på ulven går ut i natt: – Ikkje grunn til å fornye

Fylkeskommunen fornyar ikkje fellingsløyvet til ulven som går laus i distriktet, men seier det raskt kan takast opp att.