– Denne hjorten er drepen av ulv

Søndag fann ein turgåar ein hjortekalv drepen og nesten heilt oppeten på Norddalsheia i Fjaler. Men å få felt ulven skal ikkje bli så lett, seier Rein Arne Golf i Statens naturoppsyn.