Naturoppsynet: Var truleg ulv som beit kviga

SNO har konkludert med at det sannsynlegvis er ulv som står bak skadene på ei kvige i Fjaler, men presiserer at dei ikkje kan vere hundre prosent sikre.