Arild Tistel i Førde Bilberging: – Det har vore travle dagar

– Det har vore nok å gjere dei siste dagane, det har vore mange bilar utfor vegen, seier Arild Tistel i Førde Bilberging.