Ingen visste kvifor dei stod i bilkø: – Sprengingsuhell var årsaka

Bilistane som sto nesten éin time i kø ved Moskog onsdag ettermiddag fekk ikkje vite kvifor. Det viste seg å vere eit sprengingsarbeid som ikkje gjekk heilt etter planen.