Innstiller to avganger på ferjestrekninga Lavik - Oppedal

Årsaka er problemer med ladestasjon på land.

DEL

Ferjesambandet Oppedal – Lavik har redusert kapasitet på grunn av tekniske problem. Dette melder Vegtrafikksentralen Vest om.

To avgangar vert innstilt, det gjeld avgang 1610 frå Lavik og 1640 frå Oppedal.

Årsaka skal vere problem med ladestasjon på land.

Artikkeltags