Teateret får pengar til Nynorskhuset

I september var det usikkerheit rundt Sogn og Fjordane Teater si framtid i Nynorskhuset, men etter støtte frå Førde kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune har teateret nok sikkerheit til å gå inn i prosjektet.