Denne trenden ser Ingeborg (27) store problem med: – Tennene kan smelte vekk

LANDET RUNDT: På under tre år har talet på barn og unge som drikk energidrikk auka mykje. No ropar tannlegane varsku.