Audun Høvik (83) forstod at dette er svindel. – Eg vil likevel åtvare andre. Det er lett å la seg lure

Fredag fekk Audun Høvik i Askvoll to SMS-ar med avsendar EnterCard, og fellesnemnaren er at han er Coop-medlem.