Vil bruke skuleplassen til parkering: – No vert det parkert langs alle grøfter på vegane rundt hallen

Driftsstyret for Gaularhallen seier det kjem 50–60 bilar kvar kveld det er aktivitet i hallen. Likevel får dei ikkje bruke skuleplassen til parkering.