Venstre vil gjere som Stortinget: Ber om klimaforlik i Sunnfjord

Sunnfjord Venstre vil samle alle ordførarkandidatane til eit møte. Målet er å signere eit lokalt klimaforlik, med ei liste over prioriterte tiltak som alle partia skal forplikte seg til å jobbe for.