Sunnfjord kjøper ei av landets dyraste ordførarkjeder

Ordførarkjeda til Sunnfjord kommune kostar 300.000 kroner.