Arne forklarer kvifor alle seier feil namn på denne fossen

Dei fleste kallar den kjende fossen ved Mo jordbrukskule for Huldrefossen, men det eigentlege namnet er Huldefossen.