Innovasjon Norge sitt gründersenter flyttar inn i Peak Sunnfjord

I juni flyttar Hjørdis Vik og sju andre inn på Peak Sunnfjord.