Her skal skiten i Sunnfjord gravast ned og pakkast inn

Her ser du Norges største biocelle. Her skal skiten frå Sunnfjord gravast ned, pakkast inn og reinse seg sjølv.