Sunnfjord fekk ekstra tid – No rekk dei å gje uttale om Engebø

Fellesnemnda for nye Sunnfjord kommune fekk utsett høyringsfristen om driftskonsesjon til Engebø-gruva.