Frikjenner oppdrettar for å tappe ned naturreservat. Brukte naudretten for å berge 1,7 mill. lakseynglar

Artikkelen er over 1 år gammel

FLORA: Barlindbotn Settefisk kunne bruke naudretten for å berge 1,7 millionar lakseynglar på seinsommaren 2014. Oppdrettarane i Eikefjord vart frikjende i Sogn og Fjordane tingrett.