Tor Arild er best kvalifisert til brannjobben, men får ikkje søke

Brannsjefen i Jølster kritiserer framgangsmåten og meiner han er urettferdig behandla.