Dette svarar politikarane førstegongsveljarane

Elevar på Hafstad vgs. har kome med tre spørsmål til politikarane som dei synest er viktige når dei skal stemme for første gong. Dette er svara frå listetoppane.