Full forvirring om åtte millionar til Sunnfjord

Sunnfjord kommune får ein tøff økonomisk start, med 56 millionar i minus. No er det usikkert om kommunen får kompensert åtte millionar som går tapt på grunn av samanslåinga.