Har konkrete planar om tre-fire store butikkar her

Det er planar om å etablere 6000–9000 kvadratmeter med forretningslokale på indre Øyrane. Aktørane som vil inn blir samanlikna med Biltema og Jula.