Sjå første møte i Sunnfjord kommunestyre

Det er framleis 74 dagar att til Sunnfjord kommune er ein realitet, men frå i dag skal nye Sunnfjord kommunestyre likevel begynne å ta avgjerder på vegner av den nye kommunen.