Føreslår å samle helsetenester i Førde og på Skei

Sunnfjord kommune vil spesialisere to einingar. Føreslår rehabilitering på Skei og korttidsavdeling i Førde.