Sunnfjord kommune har bestemt seg for våpen

SUNNFJORD: Frå 2020 skal vi representerast av fire elvar som går i lag.