Både støyande og illeluktande industri kan etablerast her – det aksepterer ikkje Fylkesmannen

Fylkesmannen varslar motsegn mot planen for industriområdet like aust for Skei sentrum.